HVA
GJØR VI?

Hotell

VVS Bergen har rammeavtale med Scandic Neptun Hotell og Scandic Bergen City.

Våre folk har lang erfaring fra arbeid på hotell har vært med på flere store ombygginger.