HVA
GJØR VI?

Hotell

VVS Bergen har rammeavtale med Scandic Neptun Hotell og Scandic Bergen City. Våre folk har lang erfaring fra arbeid på hotell har vært med på flere store ombygginger. Vi har god kunnskap på teknisk drift av hotell innen varme, kjøling, sprinkler og sanitær. Vi har kort responstid og er dedikert til oppgaven ved en rammeavtale.

Kjøpesentre

VVS Bergen har rammeavtale med Citycon Oasen kjøpesenter og har lang erfaring med arbeid i kjøpesentre. Etter mange års arbeid på kjøpesentre kan vi viktigheten av å ta hensyn til leietakere under ombygginger og annet arbeid under åpningstider på et senter.